Skip to content

Privacyverklaring

IN VERBAND MET DE ALGEMENE VORDERING GEGEVENS BESCHERMING (AVG)

In deze verklaring vind u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cliëntendossier:
Wanneer u contact met mij opneemt registreer ik uw gegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres enkel voor eigen gebruik zodat ik uw vraag kan beantwoorden en/of u kan berichten met informatie over mijn praktijk.

Voor een goede behandeling en om het behandelproces goed te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat de volgende zaken:

 • Uw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres
 • Het (door u) ingevulde anamneseformulier
 • Gegevens rondom uw klacht en uw algehele welbevinden, evenals andere zaken m.b.t. uw gezondheidstoestand, ziektegeschiedenis of omstandigheden die relevant zijn voor de behandeling
 • Uitgevoerde onderzoeken die door u aan mij verstrekt zijn of door mij zijn opgevraagd na uw schriftelijke toestemming
 • Aantekeningen n.a.v. de behandelingen en evaluatiegesprekken die met u plaatsvinden, met als doel het behandelingsproces te volgen
 • Eventueel foto’s om veranderingen te volgen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)! Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De dossiers bewaar ik digitaal in een beveiligde omgeving. Hiervoor maak ik gebruik van diensten van derden waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. In geval van ziekte of overlijden heeft een collega toegang tot het dossier. Zij valt tevens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels. De gegevens in het “cliëntendossier” blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt om:

 • Het behandelproces te volgen
 • Andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of om uw huisarts op de hoogte te brengen dat u bij mij onder behandeling bent. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
 • De datum van de behandeling/consult.
 • De behandeling wordt omschreven als ‘natuurgeneeskundig consult’ met daarbij de prestatiecode en de vermelding dat het een behandeling reflexzonetherapie betreft.
 • De kosten van het consult.

Inspiratiebrief en/of downloads

 • Na inschrijving worden uw naam en e-mailadres bewaard en gebruikt om betreffende mail(s) te versturen. Zie voor meer informatie privacystatement en beveiligen gegevens van Laposta.
  Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens:

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email-adres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Betaalgegevens
 • Gegevens die worden achtergelaten door bezoek van website (zie cookies)
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt

Deze gegevens worden verwerkt met als doel:

 • Het verzenden van relevante informatie
 • Het onderhouden van contact, voorafgaand, tijdens en na afloop van jouw deelname aan de diensten
 • Het verzorgen van de administratieve afronding / de facturatie
 • Het analyseren van het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de functionaliteit van de website te kunnen verbeteren
 • Het mogelijk maken om nieuwe producten te maken en te testen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Zonder uw toestemming worden alleen gegevens verstrekt aan derden waarmee ik een verwerkersverklaring heb afgesloten en die noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten, tenzij het wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan deren/bevoegde instanties.

Cookies

 • Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Elke keer wanneer u een website bezoekt, worden technische gegevens verzameld zoals via welke website u op deze site terecht bent gekomen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Cookies worden gebruikt om meer service te bieden tijdens het bezoeken van een website die daardoor makkelijke wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren worden onthouden. Dankzij cookies is te zien hoe vaak de website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Verwijzing naar andere websites

 • Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Uw privacy-rechten

 • Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hier meer informatie over te vinden.
Back To Top